Velkommen til JPC!

Vi finner nettverksløsningen som passer best for bedriften.
Vi tar oss av prosjektstyring, innkjøp og installasjon. Og sørger for at alt virker som det skal.

 
Vi gratulerer Polyflor Nordic NUF med ny serverløsning. Denne løsningen er bassert på Microsoft sin Hyper-V teknologi på Windows 2012 platformen. Vi vil også takke for 5 års godt sammarbeide.
 
Vi gratulerer Den Norske Turistforening med en ny Exchange 2013 løsning. Dette var en stor jobb for alle parter.